ĽH Balážovci
Keďže každý člen pochádza z iného kúta Slovenska a pôsobili sme vo viacerých folklórnych súboroch napr. Kopaničiar, Ekonóm, Gymnik, Devín, ĽH Javor, Partizán máme naštudované všetky významné regióny Slovenska: Myjava, Trenčín, Terchová, Liptov, Detva, Šariš, Zemplín, atď. Hudobnú produkciu prezentujeme v slovenskom ľudovom kroji. Sme schopní pôsobiť i ako tanečná hudba s populárnymi melódiami 30-tych rokov.