ĽH Balážovci
Ľudová hudba BALÁŽOVCI pod vedením Michala Dzurjanina vznikla v roku 1991 na pôde vysokoškolského súboru Gymnik v Bratislave. Samostatne sa prezentuje od roku 1994. V súčasnosti najčastejšie účinkuje v základnom nástrojovom obsadení husle - akordeón - kontrabas, ktoré často dopĺňa cimbal. V prípade záujmu zákazníka sme schopní obohatiť túto zostavu o klarinet, píšťalky, či fujaru.